Isithakazelo sakwa zulu

THE ROLE OF PRINCE THIMUNI KAMUDU KAJAMA IN ZULU HISTORY WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ACTIVITIES OF HIS SONS. NDlOVU AND … ngicela ezakwa ZULU, NTOMBELA, MAZANGATSHE, UMHLEHLO UWILE EMADUNENI KWAQONGAKAZI KHALIMETSHE. Reply. muzi. 10/01/2017 at 18:44

Frequently Asked Questions: 1. Ubani u Mthiya? (a) Akekho umuntu okwakunguMthiya, leligama lavela ngokuthi uShandu wayecebile enezinkomo eziningi. (b) Abanye bathi kwathi kuhlaselwa emzini kaShandu amadodana esaphumile izintombi zakhona zaphuma zinqunu abafokazana babaleka bathi "hawu! uShandu uthiya ngenkomo", okungelona iqiniso. 2. Gumbi lamagwala: Lesi sisho savela ngoba uSontshikazi ...
The Tsonga people, who call themselves VaTsonga, inhabit the southern coastal plain of Mozambique, parts of Zimbabwe and Swaziland, and Mpumalanga and Limpopo Province of South Africa. The name Tsonga comes from the word "Ronga" meaning "from the east". They numbered some 4.6 million in the late 20th century.
Naidoo: A popular Indian surname in South Africa. In 1867 the discovery of diamonds and gold in southern Africa set the stage for the South African War (1899-1902). I understand they were Zulus who went to Swaziland during the time of wars and later settled at mzimkhulu..changed the surname to hide identity...
A M A M F E N G U TITLE: Re-thinking Fingoism/Fingoness: Contextualizing Hintsa's approach, the 1835 "Fingo Vows" and its effect to the progressed socioeconomic development of the Eastern Cape in the 183 years, with a view to Mfengu
Iziduko (pl.) in Xhosa are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. Much like the clan system of Scotland, many Xhosa persons can trace their family history back to a specific male ancestor or stock.Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting.
Ama-Zulu abantu abadabuka esifundazweni sakwa Zulu/Natal eSouth Africa lababantu bafika ngeminyaka yo 500 CE kulesifundazwe befika nenkosi yabo okwakuthiwa uMnguni. Sitshelwa ukuthi babedabuka emachibini amaphakathi nezwekazi i Afrika. Lababantu abafikanga ngesikhathi esisodwa kodwa bafika ngezikhawu ezehlukene.
2. SIFIKA KANJANI ISIZWE SAKWA-MSANE ( MSANE CLAN ) EKUBENI ISIZWE SAKWA-ZULU (ZULU NATION ) Ngenkathi i Nkosi u Shaka Zulu wesizwe sakwa- Zulu ( Zulu Clan ) ithatha izintambo zobukhosi kuyise u Senzangakhona emuva kokukhothama kwakhe ngo Nyaka ka 1815, u Shaka wasebenzisa ubuhlakani namaqhinga obuqhwaga ukugwinya ezinye izizwe, okwakuthi lapho esephumelele ukusebenzisa amaqhawe alesosizwe ...
BASOTHO ORAL POETRY AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY (VOLUME 1) by William Moruti Tšiu Submitted in accordance with the requirements for the degree of DOCTOR OF LITERATURE AN
Izithakazelo Zakwa Mbatha Mbatha, Shandu ka Ndaba Gumbi Lama Gwala Sontshikazi, Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla NDABEZITHA! UShandu ubengengakanani, ngoba entendeni yesandl uyenela Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa, Mazalankosi! Mavungama! Mathabathanyawo! Makhabaluthuli! Makhub'anothuli! Nina benyathi emnyama kansele uShandu owalima insimu eyilimela izinyoni Zase ...
Izithakazelo zakwa Xulu MakhathiniGxabhasheDonda wasEnkweleniKhuhla phansi njenge khowandlovuNtulikabongwa ubonga yena uzona umlomoWena owashaya phansi kwavela abantu nezinkomoSonkopheSombizi Umlando wakwa Xulu AbakwaXulu ngamaNtungwa Nguni. Emandulo babakhelane nabantu bakwaSibiya kanye nabas'Elangeni(Mhlongo). Ngaleso sikhathi babephethwe nguGxabhashe kaDonda(hhayi uDonda wakwaKhumalo ...
Dr. Ben Khumalo-Seegelken
izithakazelo zakwa zulu. mageba zulu ka malandela ngokulandela izinkomo zamadoda zulu omnyama ondlela zimhlophe wena ka phunga no mageba wena ka mjokwane ka ndaba wena wenkayishana ka menzi eyaphuza umlaza ngameva sthuli sika ndaba sthuli sika nkombane wena ka nogwaja omuhle ngomlenze wena ka mbambela shoba ndabezitha